Đã đăng vào 07-05-2021

Dịch Vụ IT Chuyên Nghiệp - BMPro.vn

DỊCH VỤ IT OUTSOURCING - ĐIỂM SÁNG CNTT THỜI COVID
-------------------
Trong khi các ngành khác phải đối mặt với những khó khăn thì các doanh nghiệp CNTT (IT) tăng trưởng 25% nhu cầu tuyển dụng trong năm 2021 (theo số liệu thống kê của Navigos Search).
Nổi bật nhất trong đó chính là Dịch Vụ Cho Thuê IT Outsourcing.
#bmpro #dichvuit #itoutsourcing
Liên hệ với chúng tôi
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.